Projekt je klinický registr zaměřený na sběr dat pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem, kteří jsou léčeni přípravkem pemetrexedem. Odbornými garanty projektu jsou Česká onkologická společnost ČLS JEP a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP. Cílem projektu Pemetrexed je sledování bezpečnosti a efektivity léčby tímto přípravkem, což umožňuje analýzu epidemiologických charakteristik onkologických pacientů a jejich odpovědí na léčbu, modelování vlivu rizikových faktorů na přežití a detailní rozbor nežádoucích účinků. Projekt Pemetrexed je také zařazen v rámci Národního onkologického programu mezi projekty hodnocení a monitoringu výsledků a kvality péče, kde se bude svými výsledky podílet na zlepšení kvality života pacientů s karcinomem plic a mezoteliomem a na racionalizaci nákladů na jejich léčbu.
 

Zapojená centra

 
Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice v Motole Nemocnice Na Bulovce Thomayerova nemocnice Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Mapa s přehledem pracovišť

Řazení dle adresy pracoviště | Řazení dle názvu pracoviště

Pracoviště Kontaktní osoby Adresa
Otevřít v novém okně Fakultní nemocnice Brno Kontakt prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Jihlavská 20
Brno - Bohunice
625 00
Otevřít v novém okně Fakultní nemocnice Hradec Králové Kontakt doc. MUDr. František Salajka, CSc.
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Otevřít v novém okně Fakultní nemocnice Olomouc Kontakt prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
I. P. Pavlova 6
Olomouc
775 20
Otevřít v novém okně Fakultní nemocnice Ostrava Kontakt MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
17. listopadu 1790
Ostrava
708 52
Otevřít v novém okně Fakultní nemocnice Plzeň Kontakt prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Edvarda Beneše 13
Plzeň - Bory
305 99
Otevřít v novém okně Fakultní nemocnice v Motole Kontakt doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph.D.
V Úvalu 84
Praha 5
150 06
Otevřít v novém okně Nemocnice Na Bulovce Kontakt MUDr. Libor Havel
Budínova 2
Praha 8 - Libeň
180 81
Otevřít v novém okně Thomayerova nemocnice Kontakt doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Vídeňská 800
Praha 4 - Krč
140 59
Otevřít v novém okně Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kontakt prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
U nemocnice 2
Praha 2
128 08